Корпорация "PROFI"
Koncepcja biznesowa korporacji outstaffingowej „Profi"
Outstaffing jako forma działalności gospodarczej został opisany w Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy z dnia 19.06.1997 r.

Artykuł 1 Konwencji określa pojęcie "prywatnego biura pośrednictwa pracy" jako "każdą osobę fizyczną lub prawną, niezależną od władz publicznych, która zapewnia jedną lub kilka usług z zakresu rynku pracy:

«... (b) Usługi składające się z zatrudniania pracowników w celu udostępnienia ich stronie trzeciej, która może być osobą fizyczną lub prawną, która wyznacza ich zadania i kontroluje wykonywanie tych zadań."
W ustawodawstwie ukraińskim pojęcie usługi udostępniania personelu (outstaffing) jako umowy gospodarczej oraz cywilnoprawnej zostało wprowadzone w pkt 14.1.183 Kodeksu podatkowego Ukrainy z dnia 02.12.2010. nr 27555-VI, zgodnie z którym osoba świadcząca usługę wysyła jednego lub więcej pracowników do dyspozycji innej osoby (rezydenta lub nierezydenta) w celu wykonywania funkcji określonych w niniejszej umowie.

Ustawa Ukrainy "O zatrudnieniu ludności" uchwalona w 2012 r. w art. 39 określiła warunki działalności podmiotów gospodarczych, które zatrudniają pracowników do dalszego wykonywania pracy w zakładzie produkcyjnym innego pracodawcy.

W oparciu o te ramy prawne, spółki Korporacji Profi od 2015 r. zaczęły zawierać z polskimi przedsiębiorstwami przemysłowymi długoterminowe kontrakty zagraniczne na udostępnianie członków swojego personelu, w czególności spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładach produkcyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedsiębiorstwa korporacji, jako ukraińscy outstafferzy, ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkich swoich pracowników etatowych, z którymi podpisuje się umowy o pracę, i które występują jako ich agenci podatkowi. Umowa ta przewiduje obowiązkową wypłatę wynagrodzenia na Ukrainie, naliczenie na niego jednolitej składki ubezpeczenia społecznego (22% wypłacane są kosztem własnych środków przedsiębiorstwa), obliczenie i przekazanie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i opłaty wojskowej. Zgodnie z Kodeksem Pracy Ukrainy pracownikowi nalicza się świadczenie urlopowe proporcjonalnie do przepracowanego czasu pracy. Podczas podróży służbowych za granicę pracownik otrzymuje dzienną dietę, której wysokość jest uzależniona od wyniku pracy w zakładzie produkcyjnym Klienta. W czasie podróży służbowej przedsiębiorstwo pokrywa koszty zakwaterowania pracownika (nie więcej niż dwie osoby w pokoju), podróży do miejsca przeznaczenia oraz odzieży roboczej.Aby zalegalizować pobyt i pracę ukraińskiego pracownika w zakładzie produkcyjnym w kraju oddelegowania, otrzymuje on zezwolenia i otwiera wizę roboczą typu D, która pozwala na pobyt i pracę w tym kraju przez 365 dni w roku.
Kiedy pracownik wyjeżdża w podróż służbową za granicę, oficjalny przedstawiciel Korporacji w tym kraju przyjmuje i wspiera go. Pobyt pracownika ukraińskiego reguluje ustawodawstwo kraju, w którym odbywa się podróż służbowa. W szczególności w dniu 10.06.2016 r. w Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono specjalną ustawę o oddelegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług", która przewiduje obowiązkową legalizację w państwowej inspekcji pracy pracownika oddelegowanego przez spółkę nierezydenta w Polsce. Wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą pracownika przedstawiciel składa w Województwie i państwowej inspekcji pracy.
Outstaffing to społecznie ważny interes dla Ukrainy. Pozwala pracownikowi nie tylko zarabiać pieniądze na potrzeby domowe, ale także dostosowywać swoje podejście do pracy, po zapoznaniu się z systemem jego organizacji w przedsiębiorstwach innych krajów. Jednocześnie pracownik pozostaje w społeczeństwie ukraińskim, ponieważ jest pracownikiem ukraińskiej firmy, która przyjęła odpowiedzialność za swoją przyszłość.
Kontakty

Adres biura:

01014, Kijów, str. Bolsunovskaya, 8

Adres centrum szkoleniowego:
Autostrada Charkowa 15

Контактні телефони:
+38 (067) 565 3002

Email: kraskopartners@gmail.com

© 2019 Korporacja „PROFI"
Zostaw swój telefon, a my oddzwonimy
Lub możesz zadzwonić do siebie
+38 (067) 565 3002